Anksiyete.net psikolojik hastalıklar ve ilaçlar konusunda hastalara bilgi vermeyi amaçlayan bir web sitesidir. Burada verilen tavsiyeler uzman görüşü değildir.

Anksiyete.net

 1. Anasayfa
 2. »
 3. İLAÇLAR
 4. »
 5. Sakinleştirici ilaçlar

Sakinleştirici ilaçlar

admin admin -
4 0
Sakinleştirici ilaçlar

İnternetten sakinleştirici ilaçların isimlerini arayanlar için bilgilendirici bir ilaç listesi hazırladım. Bu listede;

 • Sakinleştirici ilaç isimleri
 • Sakinleştirici haplar
 • Sakinleştirici iğne isimleri
 • Reçetesiz sakinleştirici ilaçlar
 • Anlık sakinleştirici ilaçlar
 • Doğal sakinleştirici ilaçlar
 • Mr için sakinleştirici ilaç isimleri
 • Uçak korkusu için sakinleştirici ilaç isimleri
 • Araba kullanırken sakinleştirici ilaç isimleri
 • Zayıflatan sakinleştirici ilaçlar
 • Çocuğu sakinleştirici ilaç isimleri
 • En etkili sakinleştirici ilaç isimleri
 • En hafif sakinleştirici isimleri
 • Reçetesiz sakinleştirici damla isimleri
 • Büyükbaş hayvan sakinleştirici ilaç isimleri

Yer almaktadır.

Sakinleştirici nedir ?

Sakinleştirici ilaçlar merkezi sinir sistemini rahatlatmak için tıbbi amaçlarla üretilen bir ilaç grubudur. Sakinleştirici ilaçlar temel olarak aşağıdaki 6 gruba ayrılmaktadır.

 • Barbitüratlar,
 • Benzodiazepinler,
 • Benzodiazepin olmayan sedatif-hipnotikler,
 • Anestezikler,
 • Antihistaminikler,
 • Opioid narkotikler,

Yukarıdakilerden en yaygın olarak reçete edilen sakinleştirici ilaç grupları barbitüratlar ve benzodiazepinlerdir.

Barbitürat tipi sakinleştirici ilaçlar, seçici etkiye sahip olmadıkları, nöronal aktivitede genel bir yavaşlamaya sebep oldukları için bilişsel işlev bozukluklarına neden olmaktadırlar.

Buna karşılık, benzodiazepinler, beynin çeşitli bölgelerinde çok önemli bir inhibitör iletici olan nörotransmitter gama-aminobütirik asit (GABA) için reseptörleri olan nöronları seçici olarak etkilemektedirler. Bu ilaçları kullanıldığında GABA’nın inhibitör etkileri artmaktadır.

Sakinleştirici ilaçların çoğunun emilimi oldukça hızlıdır ve gastrointestinal sistemden geçer. Bahsedilen iki ilaç grubu, öncelikle ince bağırsakta emilir ve klinik etkileri, kan-beyin bariyerini geçme yetenekleri ile belirlenir. Sedatiflerin çoğu, farmakolojik olarak aktif ara ürünlere metabolize edilir ve eliminasyon ağırlıklı olarak hepatik metabolizma ile gerçekleşir.

Sedatiflerin etkileri doza bağımlı olma eğilimindedir ve genellikle anksiyolitik ve hipnotik etki arasındaki tek fark dozdur. Sonuç olarak, aynı ilaç sadece dozu değiştirilerek her iki amaç için de kullanılabilir. Dozu daha da artırarak anestezik duruma ulaşılabilir.

Sakinleştirici ilaçların tarihçesi

Sakinleştirici ilaçlar çıkmadan önce gerginliği azaltmak, hastayı sakinleştirmek, yatıştırmak için alkol kullanılmaktaydı. 1826 yılında keşfedilen bromür, alkol dışında sakinleştirici olarak kullanılmaya başlanılan ilk ilaçtır.

Fakat bromür’ün toksik etkileri fazlaydı ve 20. yüzyılın başlarında bromür etken maddeli sakinleştirici ilaçların yerini Barbitürat grubu sakinleştirici ilaçlar aldı.

Barbitürat grubu sakinleştirici ilaçların, bağımlılık yapma ve ölüme sebebiyet verme gibi etkileri nedeniyle 1950’li yıllardan itibaren Benzodiazepin grubu sakinleştirici ilaçlar Barbitürat grubu sakinleştirici ilaçların yerini aldı.

Halen de en fazla reçete edilen sakinleştirici ilaçlar Benzodiazepin grubu sakinleştirici ilaçlardır.

Sakinleştirici ilaç isimleri

6 adet sakinleştirici ilaç grubu olduğunu ve bunlardan Barbitüratlar ve benzodiazepinlerin en yaygın reçete edilenler olduğunu belirtmiştim.

Aşağıda 6 adet sakinleştirici ilaç grubuna ait ilaç isimleri yer almaktadır.

Barbitürat grubu sakinleştirici ilaçlar

Barbitürat grubu sakinleştirici ilaçlar hastaları yatıştırmak ve uyku vermek amacıyla reçete edilen seçici olmayan CNS tipi depresanlardır.

Yan etkilerinin yüksek olması, bağımlılık yapmaları ve bırakınca şiddetli yoksunluk şikayetlerine sebep olmaları nedeniyle Barbitürat grubu sakinleştirici ilaçlar yerini büyük ölçüde benzodiazepin grubu sakinleştirici ilaçlara bırakmıştır.

Bununla birlikte bazı barbitüratlar antikonvülsan (fenobarbital) ve anestezi (tiyopental) oluşturmak için hala kullanılmaya devam etmektedir. Barbitürat grubu sakinleştirici ilaçların etken maddeleri ve isimleri şunlardır:

 • Amobarbital etken maddeli sakinleştirici ilaçlar: Amytal
 • Aprobarbital etken maddeli sakinleştirici  ilaçlar: Alurate
 • Butabarbital etken maddeli sakinleştirici ilaçlar: Butisol
 • Mefobarbital etken maddeli sakinleştirici ilaçlar: Mebaral
 • Metoheksital etken maddeli sakinleştirici ilaçlar: Bioveta
 • Pentobarbital etken maddeli sakinleştirici ilaçlar: Nembutal
 • Fenobarbitol etken maddeli sakinleştirici ilaçlar: Luminal
 • Primidon etken maddeli sakinleştirici ilaçlar: Mysoline
 • Sekobarbital etken maddeli sakinleştirici ilaçlar: Sekobarbital
 • Tiyopental etken maddeli sakinleştirici ilaçlar: Penotal

Benzodiazepin grubu sakinleştirici ilaçlar

Benzodiazepin grubu sakinleştirici ilaçlar en yaygın kullanılan sedatif ilaç grubudur.

Güvenli olmaları ve geliştirilmiş etkinlikleri nedeniyle, Barbitüratların yerini almıştır. Ayrıca hipnotik, antikonvülsan ve kas gevşetici aktivitelere sahiptirler, ancak analjezik aktivite veya antipsikotik aktivite göstermezler. Benzodiazepin grubu sakinleştirici ilaçlar şunlardır:

 • Alprazolam etken maddeli sakinleştirici ilaçlar: Xanax, Ansiox, As-Alpralam, Stabina
 • Kloralhidrat etken maddeli sakinleştirici ilaçlar: Somnote
 • Klordiazepoksit etken maddeli sakinleştirici ilaçlar: Libkol
 • Klorazepat etken maddeli sakinleştirici ilaçlar: Tranxilene
 • Klonazepam etken maddeli sakinleştirici ilaçlar: Rivoclon, Rivotril
 • Diazepam etken maddeli sakinleştirici ilaçlar: Diaksi, Diapam, Diazem, Diazepam Desitin, Lizan, Nervium
 • Estazolam etken maddeli sakinleştirici ilaçlar: Prosom
 • Flunitrazepam etken maddeli sakinleştirici ilaçlar: Rohypnol
 • Flurazepam etken maddeli sakinleştirici ilaçlar: Dalmane
 • Lorazepam etken maddeli sakinleştirici ilaçlar: Ativan Expidet
 • Midazolam etken maddeli sakinleştirici ilaçlar: Dalizom, Demizolam, Dilemy, Doren, Midaject, Midolam, Sedever, Sedozolam, Zolamid
 • Nitrazepam etken maddeli sakinleştirici ilaçlar: Mogadon
 • Oksazepam etken maddeli sakinleştirici ilaçlar: Serax
 • Temazepam etken maddeli sakinleştirici ilaçlar: Restoril
 • Triazolam etken maddeli sakinleştirici ilaçlar: Halcion

Benzodiazepin olmayan sedatif-hipnotikler

Benzodiazepin olmayan “Z-ilaçları” sedatif-hipnotikler, yapı olarak benzodiazepinlerden farklı olan ancak BZ1 olarak bilinen benzodiazepin reseptör ailesinin bir alt kümesi üzerinde etkili olan ilaçlardır. Etkilerinin başlangıcı hızlıdır ve yukarıda belirtilen reseptör için göreceli seçicilikleri nedeniyle çeşitli uyku aşamalarını önemli ölçüde değiştirmedikleri için tercih edilen hipnotikler olarak kabul edilirler. Bu grubun temsilcileri şunlardır:

 • Eszopiklon etken maddeli sakinleştirici ilaçlar: Lunesta
 • Zaleplon etken maddeli sakinleştirici ilaçlar: Sonata
 • Zopiklon etken maddeli sakinleştirici ilaçlar: İmovane

Antihistaminikler

Sakinleştirici özelliklere sahip bazı antihistaminikler (birinci nesil antihistaminikler olarak da bilinirler), uykusuzluğun hafif formlarının tedavisinde etkilidirler, ancak çok sayıda istenmeyen yan etkileri (antikolinerjik özellikleri gibi) onları benzodiazepinlere kıyasla daha az yararlı kılar. Bazı sedatif antihistaminikler, çok sayıda tezgah üstü üründe bulunabilir. Bu grubun temsilcileri şunlardır:

 • Klorfeniramin etken maddeli sakinleştirici ilaçlar: Alerfin
 • Dekslorfeniramin etken maddeli sakinleştirici ilaçlar: Polaramin
 • Dimenhidrinat etken maddeli sakinleştirici ilaçlar: Anti-em, Dramamine
 • Difenhidramin etken maddeli sakinleştirici ilaçlar: Allenik, Allerjin, Benison, Fenotral
 • Prometazin etken maddeli sakinleştirici ilaçlar: Phenergan
 • Trimeprazin etken maddeli sakinleştirici ilaçlar: Anpeks mr, carmetadin mr, Picadil, Sitorel, Tirvas mr, Triplus mr, Vasofix, Vastarel, Vazidin mr

Anestezikler, Opioid narkotikler ve diğer sakinleştirici ilaçlar

 • Kloralhidrat etken maddeli sakinleştirici ilaçlar:
 • Deksmedetomidin etken maddeli sakinleştirici ilaçlar: Dekstomid, Hipnodex, Precedex, Prexodin, Provenix, Sedadomid, Semotidin,
 • Etklorvinol etken maddeli sakinleştirici ilaçlar:
 • Etomidat etken maddeli sakinleştirici ilaçlar:
 • Glutetimid etken maddeli sakinleştirici ilaçlar:
 • Metiprilon etken maddeli sakinleştirici ilaçlar:
 • Meprobamat etken maddeli sakinleştirici ilaçlar:
 • Metakalon etken maddeli sakinleştirici ilaçlar:
 • Paraldehit etken maddeli sakinleştirici ilaçlar:
 • Propofol etken maddeli sakinleştirici ilaçlar: Dormofol, Paisofol, Propofol,
 • Ramelteon etken maddeli sakinleştirici ilaçlar: Ramelda

Sakinleştirici haplar

Ansiox: Pensa İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilmektedir. Etken maddesi Alprazolam’dır. İlacın 0,5 mg’lik  30 tablet (hap) ve 1 mg’lik 50 tablet (hap) çeşitleri bulunmaktadır.

As-Alpralam: Apotex İlaç Sanayi ve Ticaret LTD. Şti tarafından üretilmektedir. Etken maddesi Alprazolam’dır. İlacın 1 mg’lik  50 tablet (hap) çeşidi buunmaktadır.

Stabina: Farma-Tek İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilmektedir. Etken maddesi Alprazolam’dır. İlacın 0,25 mg’lik 30 tablet (hap), 0,5 mg’lik  30 tablet (hap) ve 1 mg’lik 30 tablet (hap) çeşitleri bulunmaktadır.

Xanax: Viatris İlaçları LTD.Şti tarafından üretilmektedir. Etken maddesi Alprazolam’dır. İlacın 0,5 mg’lik  30 tablet (hap) ve 1 mg’lik 50 tablet (hap) çeşitleri bulunmaktadır.

Diazem: Deva Holding A.Ş. tarafından üretilmektedir. Etken maddesi Alprazolam’dır. İlacın 10 mg’lik  25 kapsül (hap), 2 mg’lik 25 kapsül (hap)  ve 5 mg’lik 25 kapsül (hap) çeşitleri bulunmaktadır.

Lizan:Nobel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilmektedir. Etken maddesi Alprazolam’dır. İlacın 2 mg’lik  25 kapsül (hap) ve 5 mg’lik 25 kapsül (hap) çeşitleri bulunmaktadır.

Nervium: Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilmektedir. Etken maddesi Alprazolam’dır. İlacın 5 mg’lik 50 kapsül (hap) çeşidi bulunmaktadır.

Tranxilene:Sanofi Sağlık Ürünleri LTD. Şti. tarafından üretilmektedir. Etken maddesi Klorazepat’tır. İlacın 5 mg’lik  30 kapsül (hap) ve 10 mg’lik 30 kapsül (hap) çeşitleri bulunmaktadır.

Rivoclon: Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilmektedir. Etken maddesi Klonazepam’dır. İlacın 2 mg 30 tablet (hap) ve 2,5 mg/1ml oral damla çeşitleri bulunmaktadır.

Rivotril: Deva Holding A.Ş. tarafından üretilmektedir. Etken maddesi Klonazepam’dır. İlacın 2 mg 30 tablet (hap) ve 2,5 mg/1ml oral damla çeşitleri bulunmaktadır.

Ativan Expidet: Pfizer tarafından üretilmektedir. Etken maddesi Lorazepam’dır. İlacın 1 mg 20 tablet (hap) ve 2,5 mg 20 tablet (hap) çeşitleri bulunmaktadır.

İmovane:EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. tarafından üretilmektedir. Etken maddesi Zopiklon’dur. İlacın 7,5 mg film kaplı tablet (20 tablet) çeşidi bulunmaktadır.

Sakinleştirici iğne isimleri

Diapam ampul: Osel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilmektedir. Etken maddesi Alprazolam’dır. İlacın 10 mg’lik 10 ampul ve 10 mg’lik 2mlx100 ampul çeşitleri bulunmaktadır.

Diazem ampul: Deva Holding A.Ş. tarafından üretilmektedir. Etken maddesi Alprazolam’dır. İlacın 10 mg/ 2 ml enjeksiyonluk çözelti içeren 10 ampul çeşidi bulunmaktadır.

Dalizom: Menta Pharma İlaç San ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir. Etken maddesi Midazolam’dır. İlacın 15 mg/3ml, 5mg/5ml 10 ampul, 50 mg/5 ml, 5mg/5ml 5 ampul enjeksiyonluk çözelti çeşitleri bulunmaktadır.

Demizolam: Teva İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilmektedir. Etken maddesi Midazolam’dır. İlacın 15 mg/3 ml 5 ampul ve 5 mg/5ml 5 ampul çeşitleri bulunmaktadır.

Dilemy : Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilmektedir. Etken maddesi Midazolam’dır. İlacın 15 mg/3 ml 5 ampul, 50 mg/10 5ml ampul ve 5 mg/5ml 5 ampul çeşitleri bulunmaktadır.

Doren: Pharmavision Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilmektedir. Etken maddesi Midazolam’dır. İlacın 15 mg/3 ml 5 ampul, 50 mg/10 5 ampul ve 5 mg/5ml 5 ampul çeşitleri bulunmaktadır.

Midaject: Tüm-Ekip İlaç A.Ş. tarafından üretilmektedir. Etken maddesi Midazolam’dır. İlacın 50 mg/10 5 ampul çeşidi bulunmaktadır.

Sedozolam: Monemfarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilmektedir. Etken maddesi Midazolam’dır. İlacın 15 mg/3 ml 3 ampul, 15 mg/3 ml 5 ampul ve 5 mg/5ml 5 ampul çeşitleri bulunmaktadır.

Reçetesiz sakinleştirici ilaçlar

Sakinleştirici ilaçların büyük çoğunluğu kırmızı veya yeşil reçete ile satılır ve doktor reçetesi olmadan eczaneden satın alınamaz. Bununla birlikte sakinleştirici etkisi zayıf bazı sakinleştirici ilaçların reçetesiz satışı mümkün olabilmektedir.

Bunlar:

Atarax 200 ml şurup: Ruhsal sıkıntı, kaygı sorunları ve huzursuzluğu gidermek için kullanılır. İlacın etken maddesi Hidroksizin hidroklorür’dür.

Atarax 30 film tablet: Ruhsal sıkıntı, kaygı sorunları ve huzursuzluğu gidermek için kullanılır. İlacın etken maddesi Hidroksizin hidroklorür’dür.

Hidrax 50 mg oral damla: Ruhsal sıkıntı, kaygı sorunları ve huzursuzluğu gidermek için kullanılır. İlacın etken maddesi Hidroksizin hidroklorür’dür.

Validol 20 ml damla: Ruhsal sıkıntı, kaygı sorunları ve huzursuzluğu gidermek için kullanılır. İlacın etken maddesi Hidroksizin hidroklorür’dür.

Unisom 25 mg 20 tablet: Sakinleştirici ve uyku getirici etkileri olan bir antihistaminiktir.İlacın etken maddesi Doksilamin’dir.

Risperdal: Antipsikotik bir ilaçtır. Psikoz durumundaki hastanın sakinleştirilmesi, agresif ve yıkıcı davranış bozukluklarının tedavisi, kendine zarar verme, ruhsal çöküntü, suçluluk duygusu, endişe ve gerginlik yaşayan kişilerin sakinleştirilmesi için damla ve hap çeşitleri bulunmaktadır. İlacın etken maddesi Risperidon’dur.

Risperidon etken maddesine sahip aşağıdaki sakinleştiriciler de reçetesiz olarak satılmaktadır:

 • As-Risper
 • Neoris
 • Nodirep
 • Perilife
 • Restela
 • Ricus
 • Rilepid
 • Ripesil
 • Rixper
 • Rostalept
 • Welris

Anlık sakinleştirici ilaçlar

Sakinleştirici ilaçların etki etme süreleri etken maddelerine göre değişmektedirler. Bazıları çok kısa sürede (anlık) etki edebildiği gibi bazılarının etki etmesi için birkaç saat geçmesi gerekebilir.

En çabuk etki eden sakinleştirici ilaçlardan bazıları şunlardır:

 • Diapam
 • Diazem
 • Diazepam Desitin
 • Lizan
 • Nervium

Doğal sakinleştirici ilaçlar

Sakinleştirici olan ve doğal sakinleştirici olarak bilinen bazı bitkilerden elde edilen sakinleştirici ilaçlar vardır. Bunlardan bazıları:

Pasiflora: Tutku çiçeği, çarkıfelek çiçeği gibi isimlerle bilinen ve ABD’nin güneyi, orta ve güney Amerika bölgelerinde yetişen bitkiden elde edilen pasiflora şurubu, kaygı ve uykusuzluk için kullanılmaktadır.

Kediotu: Uyku getiren, stres azaltmaya yarayan özellikleri nedeiyle binlerce yılldır geleneksel tıpta kullanılan kedi otunun çay, tabletleri satılmaktadır.

Sakinleştirici etkileri olduğu bilinen bazı bitkilerin Latinceleri aşağıda yer almaktadır.

 • Atractylodes makrosefali
 • Dimocarpus longan
 • Dorstenia arifolia
 • Ipomoea tyrianthina
 • Montbretii Hypericum
 • Piper methysticum
 • Valeriana officinalis
 • Zizyphus hünnap Mill var. spinoza

Mr için sakinleştirici ilaç isimleri

MR işlemi bazıları için korku ve heyecan vericidir. Bunları yenmek için kedi otu çayı içebilir veya pasiflora şurubu içebilirsiniz. MR korkusunu yenmek için doktora danışmadan reçeteli veya reçetesiz sakinleştirici ilaç kullanmanız uygun değildir.

Gerekli hallerde sağlık personeli MR korkusu olan kişiye sakinleştirici ilaç vererek korkusunu yenmesine yardım edecektir.

Uçak korkusu için sakinleştirici ilaç isimleri

Uçak korkusu, ülkemizde ve dünyada yaygın olan korkulardandır. Doktorlar uçak korkusu için sakinleştirici reçete etmemektedirler.

Doktor bilgisi olmadan sakinleştirici kullanmak uygun değilse de Xanax, Dideral, Atarax, Risperdal gibi sakinleştirici ilaçlar uçak korkusu için kullanılmaktadır.

Atarax çok ciddi uçak korkusu olanlara iyi gelmektedir fakat yeşil reçeteli olduğu için doktor reçetesi olmadan eczanaden satın alınamaz. İlgili uzman doktor reçete ederse uçak korkusu için kullanılabilir.

Dideral kalp ilacı olup uçak korkusu kaynaklı aşırı heyecan nedeniyle kalp krizi geçirmesi muhtemel hastalara reçete edilmektedir. (reçetesiz de satılmaktadır)

Atarax ve Risperdal reçetesiz satılan kaygı giderici, yatıştırıcı ilaçlardır.

Araba kullanırken sakinleştirici ilaç isimleri

Araba kullanırken bazıları aşırı heyecan yaparlar ve bu sebeple de kaza yapma ihtimalleri artar. Bu yüzden bazı sürücüler araç kullanırken heyecan ve korkularını yenmek üzere sakinleştirici ilaç tavsiyesi istemektedirler.

Araç kullanırken sakinleştirici ilaç kullanmak refleksleri zayıflatabilir veya uyku getirebilir. Bu sebeple araba kullanırken sırf heyecan ve korkuyu yenmek için sakinleştirici ilaç kullanmak uygun değildir.

Araç kullanırken arabada başka birinin olması, müzik dinlenilmesi ve sakin yoların tercih edilmesi heyecanı azaltmaktadır.

Eğer sakinleştirici ilaç kullanmadan kişinin araç kullanması güç olacaksa kaygı ve heyecanını azaltmak için pasiflora şurup kullanabilir.

Zayıflatan sakinleştirici ilaçlar

Hiçbir sakinleştirici zayıflama hapı niyetine kullanılmaz. Nadiren bazı sakinleştiricilerin kilo kaybı şeklinde yan etkileri olduğu bildirilmişse de sakinleştirici kullanılarak kilo verilmez.

Bununla birlikte öfke, üzüntü ve kaygı gibi duyguların alevlendiği durumlarda mutsuzluğunu gidermek için aşırı yiyen ve bu sebeple kilo alan kimseler bulunmaktadır.

Eğer kişide depresyon, ruhsal çöküntü, travma kaynaklı üzüntü, takıntı gibi sorunlar var ise ve kişi bu sorunların çaresini yemek yemede buluyor ise doktorun reçete edeceği bir antidepresan onun hızlı kilo almasını engelleyebilir, hatta kilo vermesini sağlayabilir.

Bununla birlikte antidepresanların çoğunun kilo aldırma etkisi olduğunu söylemek mümkündür. Aşağıda kilo aldırma riski daha düşük ve bazı hastalarda kilo vermeyi sağlayan birkaç antidepresan ismi verilmektedir.

Wellbutrin xl: Bu ilaç çoğunlukla sigarayı bırakmak isteyenlere reçete edilmektedir. Bilindiği üzere sigarayı bırakınca sigaranın verdiği boşluk insanı mutsuz eder, ayrıca sigarayı bırakan bir çok insan kilo alır. Bu ilaç depresyon ve anksiyete sorunları için de reçete edilmekte olup kilo aldırma riski diğer antidepresanlara göre daha düşüktür, hatta bazı hastalara kilo verdirmektedir.

Buprapan: Wellbutrin xl ile aynı etken maddeye sahiptir, aynı işe yarar.

Zyban: Wellbutrin xl ile aynı etken maddeye sahiptir, aynı işe yarar.

Bazen zayıflatan sakinleştirici diyerek internet sitelerinde bitkisel veya kimyasal kaynaklı ürünler pazarlanmaktadır. Bu tür şeylerin aslı yoktur, insanları yanıltarak ürün satmaya çalışmaktadırlar.

Zayıflatan sakinleştirici ürünler satanların iddiası iştahı ve metabolizmayı yavaşlatınca daha az yemek yeneceği ve bu sebeple daha az kalori alınacağı için zayıflanacağıdır. Halbuki metabolizma yavaşladığı zaman kalori harcanması da yavaşlamakta, bu sebeple kilo verilememektedir.

Çocuğu sakinleştirici ilaç isimleri

Günümüzde çocuğunun aşırı hareketli olması veya öfke patlamaları yaşaması nedeniyle sorunlar yaşayan çok sayıda aile bulunmaktadır. Çocukta bu tür bir sorun var ise teşhis konmadan gelişigüzel sakinleştirici ilaç kullanmaya kalkmamak gerekir.

Eğer çocuğun aşırı hareketliliği dikkat eksikliği veya hiperaktivite bozukluğu gibi sorunlardan kaynaklanıyorsa bu tür sorunların ilacı başkadır, çocukta kişilik bozukluğu veya anksiye bozukluğu gibi sorunlar var ise bunlarında ilaçları farklıdır.

Aşırı hareketli ve dürtüselliği fazla olan çocuklara kırmızı reçeteli DEHB ilaçları reçete edilmektedir. Bu tür sorunları olan çocukların düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir.

Saldırganlık eğilimi olan veya aşırı anksiyete sorunları olan çocuklarında çocuk psikiyatrisitinin takibinde olması gerekebilir. Bu tür sorunları olan çocuklara sakinleştirici veya antidepresan reçete edilmektedir.

Çocuğu sakinleştirici ilaç isimleri

 • Adderal
 • Dexedrine
 • Ritalin
 • Focalin
 • Methylin
 • Metadat
 • Vyvanse
 • Concerta
 • İntunive
 • Kapvay
 • Atomoksetin

En etkili sakinleştirici ilaç isimleri

Opoioid grubu sakinleştirici ilaçlar, sakinleştirici ilaçlar içinde etkisi en yüksel olanlardır. Bu tür ilaçlar kırmızı veya yeşil reçetelidir ve eczanelerden doktor reçetesi olmadan satılamaz.

 • Rapifen: Etken maddesi alfetanil’dir. Ameliyatlarda hastayı uyuşturmak için kullanılır.
 • Abstral: Etken maddesi fentanil’dir. Kanser ağrıları ve şiddetli baş ağrıları için reçete edilir.
 • Actiq: Etken maddesi fentanil’dir. Kanser ağrıları ve şiddetli baş ağrıları için reçete edilir.
 • Durogesic: Etken maddesi fentanil’dir. Kanser ağrıları ve şiddetli baş ağrıları için reçete edilir.
 • Effentora: Etken maddesi fentanil’dir. Kanser ağrıları ve şiddetli baş ağrıları için reçete edilir.
 • Fentanest: Etken maddesi fentanil’dir. Kanser ağrıları ve şiddetli baş ağrıları için reçete edilir.
 • Fentanyl: Etken maddesi fentanil’dir. Kanser ağrıları ve şiddetli baş ağrıları için reçete edilir.
 • Talinat: Etken maddesi fentanil’dir. Kanser ağrıları ve şiddetli baş ağrıları için reçete edilir.
 • Oxopane: Etken maddesi Oksikodon’dur. Çok kuvvetli bir ağrı kesicidir.
 • Contratek: Etken maddesi Tramadol’dur. Kuvvetli bir ağrı kesicidir.
 • Madol: Etken maddesi Tramadol’dur. Kuvvetli bir ağrı kesicidir.
 • Ramadex: Etken maddesi Tramadol’dur. Kuvvetli bir ağrı kesicidir.
 • Tradolex: Etken maddesi Tramadol’dur. Kuvvetli bir ağrı kesicidir.
 • Tramosel: Etken maddesi Tramadol’dur. Kuvvetli bir ağrı kesicidir.
 • Tramtürk: Etken maddesi Tramadol’dur. Kuvvetli bir ağrı kesicidir.
 • Ultramex: Etken maddesi Tramadol’dur. Kuvvetli bir ağrı kesicidir.

En hafif sakinleştirici isimleri

En hafif sakinleştirici ilaç, pasiflora şurubudur. Ondan da hafifleri papatya çayı, ıhlamur çayı ve melisa çayıdır. Bu çayların sakinleştirici etkileri bulunmakla birlikte ilaçlarla kıyaslandığı zaman etkileri zayıf kalmaktadır.

Tıbbi ilaç olarak en hafif sakinleştirici isimleri isteniyorsa;

 • Atarax (sakinleştirici, kaygı giderici)
 • Unisom (sakinleştirici, uyku getirici)
 • Dideral (sakinleştirici, heyecan giderici)
 • Nervikan (sakinleştirici, uyku getirici)

İlaçları en hafif sakinleştirici ilaçlardan birkaçıdır.

Reçetesiz sakinleştirici damla isimleri

Sakinleştirici ilaçların damla formları da mevcuttur. Bunlardan ikisi aşağıda verilmektedir. Reçetesiz olarak bu ilaçları eczaneden temin edebilirsiniz.

 • Hidrax 50 mg/20 ml
 • Validol 20 ml

Büyükbaş hayvan sakinleştirici ilaç isimleri

Büyükbaş hayvan sakinleştirici ilaçlarını birkaç kategoride incelemek gerekmektedir. Hayvanların genel olarak aşırı agresifliğini gidermek için kullanılan ilaçlar var, hastalandığı zaman onları sakinleştiren, yatıştıran ilaçlar var, bir yerden bir yere nakledilirken veya kesimhaneye götürülürken uysal davranması, stres yapmaması için ilaçlar var, eti yenmeyen hayvanlar için kullanılacak ilaçlar var.

Eğer çiftlikteki büyükbaş hayvanlarınızdan bazıları çok agresif ve bu sebeple birbirine zarar veriyorsa aşağıdaki gibi bir ilaç kullanılmaktadır.

Calm & Condition yemi

Büyük baş hayvanların yemine karıştırılarak verilmektedir. Bu yem hayvanı sakin yapmakta ve agresif davranışlarını azaltmaktadır. Bu sayede et tutma verimi artmaktadır. Calm & Condition yeminin içinde ayrıca hayvanın daha hızlı kilo alması ve sağlıklı olması için gereken bazı vitamin ve mineraller bulunmaktadır.,

Bu yem büyük baş hayvan nakilleri için de kullanılmaktadır. Büyükbaş hayvanı nakletmeden 3 gün önceden başlayarak hayvanın büyüklüğüne göre günde 60/100 gram arası her gün verilir. Böylece hayvan taşınacağı gün daha sakin olur.

Büyükbaş hayvanların sakinleştirilmesi ve uyuşturulması için tıbbi ilaçlar da mevcut olup bunların gelişigüzel kullanımı hayvana veya hayvanın etine zarar verebileceğinden veteriner kontrolünde kullanılmalıdır.

Bir önceki yazımız olan Dideral cesaret verir mi? başlıklı makalemizde Dideral cesaret verir mi ve Dideral sakinleştirici mi hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.